Informacje o udostępnieniu kanału technologicznego