Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Herb Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Piątek 25.05.2018

zaawansowane

Statystyczna liczba uczniów

 

Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zgodnie z art. 89d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza się statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych szkół i placówek dotowanych przez Powiat Wrocławski zgodnie z art. 90 w/w ustawy:

Nazwa jednostki oświatowej

Typ/rodzaj

Statystyczna liczba

Stan wg SIO na dzień

30 wrzśnia 2016r.

(2/3)

30 wrzśnia 2017r.

(1/3)

Statystyczna 

liczba

w 2017 r.*

Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach

specjalny ośrodek wychowawczy

wychowanków

32

30

31,33

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

9

9

9

ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

dzieci/młodzieży

22

22

22

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaszkotlu

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

wychowanków

28

31

29

szkoła podstawowa specjalna

uczniów

39

45

41

dzieci w oddziale przedszkolnym

8

10

8,67

gimnazjum 

specjalne

uczniów

3

0

2

 * zaktualizowana statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej stanowiącej sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 1/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych według stanu na dzień 30 września 2017 r.


 
 
ilość odwiedzin: 4067571

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X