www.bip.gov.pl

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Herb Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Poniedziałek 27.04.2015

zaawansowane
Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu do 23.04.2015 Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu do 21.04.2015 Nabór na Stanowisko Sekretarza Powiatu Wrocławskiego do 20.04.2015 r. Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska do 10.04.2015 Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Komunikacji Nabór na Podinspektora w Wydziale Dróg i Transportu Nabór na stanowisko Dyrektora Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju do 23.01.2015 Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Dróg i Transportu - do 21.11.2014 r. Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Komunikacji -do 3.11.2014 r. Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym - do 20.10.2014 r. Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Organizacyjno - Prawnym - do 17.10.2014 r. Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa - do 17.10.2014 r. Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych - do 2.09.2014 r. Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych - do 28.07.2014 r. Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Komunikacji - do 24.07.2014 r. Nabór na stanowisko Inspektora Wydziału Zamowień Publicznych - do 14.07.2014 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu - do 14.07.2014 r. Nabór na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń projektu - do 07.07.2014 r. Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych - do 23.06.2014r. Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu - do 19.05.2014 r. Nabór na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń projektu - do 10.03.2014 r. Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Dróg i Transportu - do 17.03.2014 r. Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym do 7.02.2014 r. Nabór na Koordynatora projektu pn. Studium Spójności Funkcjonalnej ... - do 17.01.2014 r. Nabór na Koordynatora finansowo - księgowego projektu pn. Studium Spójności Funkcjonalnej ... - do 17.01.2014 r. Nabór na Koordynatora projektu pn. Studium Spójności Funkcjonalnej ... - do 21.10.2013 r. Nabór na Koordynatora finansowo - księgowego projektu pn. Studium Spójności Funkcjonalnej ... - do 21.10.2013 r. Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym - do 4.10.2013r. Nabór na stanowisko młodszego referenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów - do 20.09.2013r. Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu - do 5 lipca 2013 r. Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji - do 8.07.2013r. Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu - 22.05.2013 r. Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu - 15.04.2013 r. Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - do 1 marca 2013r. Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym - do 21.01.2013r. Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym - do 14.12.2012r. Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Organizacyjno - Prawnego - do 12.10.2012 r. Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym do 14-09-2012 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji - do 31-08-2012 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym - do 13-08-2012r. Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym - do 05.07.2012 Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym - do 30-06-2012 Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym - do 08-06-2012 Podinspektor w Zespole ds.Informatyki i Ochrony Informacji Niejawnych do 26.01.2012 Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - do 28.05.2012 r. Podinspektor w Wydziale Finansowo - Księgowym - do 21.05.2012r. Stanowisko ds. bieżącego utrzymania dróg w Wydziale Dróg i Transportu (praca na zastępstwo) - do 16-05-2012 Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu - do 7 maja 2012 r. Nabór na stanowisko inspektora w Biurze Funduszy Europejskich i Inwestycji - do 02-04-2012 Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjno-Prawnym - do 26-03-2012 Nabór na stanowisko młodszego referenta w Biurze Obsługi - do 04.11.2011 r. Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych - do 28.10.2011 r.
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2528756

Zaokrąglony róg prawy